Warunki użytkowania

Warunki korzystania

Powiadomienia prawne dotyczące strony internetowej i warunki korzystania

Niniejsze Informacje prawne i Warunki użytkowania (“niniejsze warunki”) mają zastosowanie i regulują korzystanie z tej strony internetowej (“niniejsza strona”). Właścicielem tej strony internetowej jest CivilGEO, Inc., która jest amerykańską korporacją prowadzącą działalność jako CivilGEO. Odniesienia do “Użytkowników” oznaczają użytkowników tej Strony. Odniesienia do “tej Strony” obejmują zawartość tej Strony (np. dane, informacje, pliki, grafiki, itp.), projekt, kod, podstawową technologię i inne elementy. Części tej Strony, które są udostępniane przez CivilGEO Użytkownikom, są czasami określane jako “Strona publiczna”. Korzystając z tej strony, Użytkownik wyraża zgodę na te warunki.

Pozwolenie na użytkowanie i warunki

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Publicznego w celu dostarczania informacji o CivilGEO i sprawach pokrewnych. Korzystanie z niektórych aspektów tej strony może podlegać dodatkowym warunkom udostępnionym przez CivilGEO oddzielnie. Korzystanie z tej Strony w sposób inny niż dozwolony przez obowiązujące warunki jest zabronione. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących warunków i obowiązującego prawa.

Ograniczenia w użytkowaniu

Użytkownicy mogą przeglądać, drukować lub pobierać, na własny użytek własny, treści na Stronie Publicznej, które są udostępniane do przeglądania, drukowania lub pobierania, w zależności od przypadku. Poza przypadkami opisanymi w poprzednim zdaniu, Użytkownicy nie mogą pobierać, kopiować, reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, adaptować, edytować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o tę Witrynę lub jakikolwiek jej element.

Prawa własności

Niniejsza Strona (w tym jej zawartość, projekt, kod, technologia bazowa i powiązane informacje) jest własnością CivilGEO (lub jej licencjodawców i dostawców, jeśli dotyczy) i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, prawa dotyczące tajemnicy handlowej, prawa dotyczące znaków towarowych i inne prawa. Udostępnianie przez CivilGEO informacji, materiałów i innych treści nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich treści i nie stanowi licencji, upoważnienia lub pozwolenia na korzystanie z takich treści poza wyraźną zgodą udzieloną w niniejszych warunkach.

Znaki towarowe

Znaki towarowe CivilGEO nie mogą być używane bez wyraźnej zgody CivilGEO, udokumentowanej w pisemnej umowie podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela CivilGEO, określającej ograniczenia i inne warunki wymagane przez CivilGEO. Znaki towarowe osób trzecich nie mogą być używane bez odpowiedniego upoważnienia ich właścicieli.

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych o charakterze ogólnym. Chociaż CivilGEO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje, informacje takie są dostarczane na zasadzie AS-IS i CivilGEO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości.

Modyfikacja terminów

Niniejsze warunki mogą być od czasu do czasu zmieniane przez CivilGEO poprzez zamieszczenie na tej stronie zmian do niniejszych warunków lub w inny sposób informujących o zmianach warunków. Żadne warunki nie mogą być modyfikowane lub uchylone, z wyjątkiem przypadków określonych w poprzednim zdaniu. Jakiekolwiek korzystanie z tej strony po wprowadzeniu przez CivilGEO jakichkolwiek zmian lub w inny sposób informujących o zmianach oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszych warunków w ich zmienionej formie.